ג'ומלאים ותיקים מדריכים ג'ומלאים
May 19

ג'ומלאים ותיקים מדריכים ג'ומלאים

מפגש נוסף ומעניין של קהילת ג'ומלה עם 4 הרצאות מעניינות אודות הפיתוחים החדשים והעדכניים במערכת...

 

מפגש נוסף ומעניין של קהילת ג'ומלה עם 4 הרצאות מעניינות אודות הפיתוחים החדשים והעדכניים במערכת...