Uploaded By: yoakar  •  קטגוריה: כללי  •  נוסף ב: 28 אפריל 2013

תיאור
כולם מתקשים לזכור סיסמאות רבות הנדרשות לשימוש בתוכנות והאתרים שאנו אוהבים.
הסרטון מציע דרך פשוה לעשות זאת בקלות ומבלי להיות בעלי זיכרון מצויין.

פתרונות מעשיים - ייעוץ עסקי
http://www.pitron10.com