בפסגת צוות ההנהגה המשותף, המכונה באנגלית Joint Leadership Summit (ר"ת JLS), שהתקיים בסאן חוזה, קליפורניה ב-29-31 ביולי 2011, נושא אחד שעלה וקיבל תשומת לב רבה היה המבנה הניהולי של ג'ומלה. התחושה הכללית שהיתה באוויר הינה שביצוע שינויים למבנה הניהולי של צוות הגרעין יכול לחזק את התקשורת ושיתוף הפעולה בין הצוותים השונים, וכמו כן לשפר את הפיקוח ואת האחריות עבור כל התורמים והצוותים. מטרתם של השינויים שהוצעו הינם לשפר את התוצר ואת מעורבות הקהילה בכל תחומי הפרויקט.

הצעת שינוי מבנה הניהולי של ג'ומלה

ההצעה חוברה מתוך שלושה שינויים שזורים למבנה ההנהגה הנוכחי והוסכמה ע"י ה-JLS. בנוסף הוסכם להציג את ההצעה לקהילה עבור משוב וביקורת:

  • פיזור הועדה המפקחת של הקהילה, Community Oversight Committee (ר"ת COC). במבנה הנוכחי של צוות גרעין הפרויקט, ה-COC אחראי על הוספת והסרת חברי Open Source Matters (ר"ת OSM).
  • בניית ועד מנהלים עם שם חדש שיהיה קשור יותר עם פרויקט ג'ומלה, יותר מאשר השם Open Source Matters. האחריות העיקרית של הועד החדש של מנהלים יהיה לקבוע אסטרטגייה הכוללת של הפרויקט וכיוונו, כמו גם לספק פיקוח ואחריות עבור כל הוועדות המבצעיות שיקומו (ראה נקודה הבאה).
  • כל צוותי הפרויקט הנוכחיים אשר פועלים תחת פיקוח של צוות גרעין הפיתוח - Production Leadership  team (ר"ת PLT), צוות גרעין הקהילה - Community Leadership Team (ר"ת CLT) וה-OSM יתארגנו מחדש לתוך מספר ועדות. כל אחת מהועדות יתפקדו מתחת לפיקוח של ועד המנהלים החדש של הפרויקט.

הצעה לתוכנית מעבר

הוצע כי מבנה ההנהגה הנוכחי ישאר בעינו, בזמן שקבוצה של תשעה מובילי הפרויקט הנוכחי יעבדו יחדיו להגדיר פרטים חשובים של מבנה הנהגה חדש עבור הפרויקט. תשעה מובילי הפרויקט יחוברו משלושה חברים מתוך ה-PLT, CLT, ו-OSM כל אחד, כאשר כל גוף יחליט על שלושת הנציגים שיחברו לקבוצה. השינויים המוצעים כוללים גם את הפיכת תשעת החברים לחברים בועד המנהלים החדש (יחד עם שני חברי ועד חיצוניים שיבחרו מחוץ להנהגת הפרויקט), ברגע שתואשר התוכנית לשינוי מבנה ההנהגה והיא תהיה מוכנה לצאת לפועל.

החובות הראשונים של תשעת מובילי הפרויקט יהיה לקבל החלטות על נושאים כדוגמא אלה:

  • בחירת שם עבור ועד המנהלים החדש.
  • חקירת נושאים משפטיים הדרושים להיעשות הקשורים לשינויי מבנה ההנהגה.
  • הגדרת תפקידים עבור חברי הועד, כמו גם תהליכים להוספת והסרת חברים מהועד.
  • הגדרת תהליך לבחירת שני חברי ועד מתוך הקהילה שיצטרפו לתשעת מובילי הפרויקט, כדי למלא את ועד המנהלים הראשון, כאשר הרעיון שהגודל הסופי של ועד המנהלים ימשיך להיות אחת עשרה אנשים.

הצעד החשוב הבא בתהליך - משוב וביקורת!

הוסכם ב-JLS שנושא הפתיחות והשקיפות של הצעה זו הוא בעל חשיבות רבה, וכמו כן להנגיש את הקהילה ע"י משוב וביקורת. משוב וביקורת מכם ושאר חברי הקהילה ילקחו בחשבון לפני שהחלטות יתקבלו או תוכניות שיצאו לפועל לישום שינויים כלשהם במבנה ההנהגה.
זוהי הזדמנות בשבילכם לתרום להמשך הגידול של הפרויקט שלנו והצלחתו ע"י משוב ופידבק בשיחות שנערוך באתר JPeople אודות הצעה לשינוי מבנה ההנהגה 2011.
אנו מעוניינים לדעת אם אתם מסכימים או לא עם השינויים הללו, או אם אתם מרגישים שלא נלקחו בחשבון גורמים חשובים. אם אינכם מסכימים עם משהו, אנא עזרו לקדם את השיח ע"י הצעת חלופה מתאימה!
בעוד אנו רוצים לאפשר מספיק זמן מספיק לדיון בונה ומכובד בנושא חשוב זה, בשלב מסויים התהליך יצטרך להתקדם. על מנת לאזן שיקולים אלה, הדיון הזה יישאר פתוח, לפחות עד 27 באוקטובר, אבל לאחר תאריך זה התהליך עלול להמשיך לנוע קדימה. לפני כל ישום שינוי הנהגת הפרויקט ידווחו בחזרה לקהילה עם פרטים נוספים אודות המבנה החדש, חוקים ותקנות של הועד והארגון החדש.
 

עליך להירשם כדי להוסיף תגובות

עופר כהן

חובב ג'ומלה
אתר המחבר/ת: http://embad.com