ג'ומלה 2.5פרויקט ג'ומלה גאה להכריז על זמינותה המיידי של ג'ומלה 2.5.14. גרסה זו הינה גרסת אבטחה. הגירסה כוללת תיקון חור אבטחה קריטי.
מטרת צוות גרעין הפיתוח הוא להמשיך ולספק עדכונים תקופתיים עבור קהילת ג'ומלה. למדו עוד על פיתוח ג'ומלה באתר המפתחים.

ג'ומלה 3.1.0 - תגיות בפניםפרויקט ג'ומלה גאה להכריז על זמינותה המיידי של ג'ומלה 3.1.1. גרסה זו אינה גרסת אבטחה והיא מכילה תיקונים לגירסה 3.1.0.
מטרת צוות גרעין הפיתוח הוא להמשיך ולספק עדכונים תקופתיים עבור קהילת ג'ומלה. למדו עוד על פיתוח ג'ומלה באתר המפתחים.

ג'ומלה 3.1.0 - תגיות בפניםפרויקט ג'ומלה גאה להכריז על זמינותה המיידי של ג'ומלה 3.1.0. גרסה זו הינה גרסת אבטחה המכילה בנוסף תיקוני באגים.
מטרת צוות גרעין הפיתוח הוא להמשיך ולספק עדכונים תקופתיים עבור קהילת ג'ומלה. למדו עוד על פיתוח ג'ומלה באתר המפתחים.

ג'ומלה 2.5פרויקט ג'ומלה גאה להכריז על זמינותה המיידי של ג'ומלה 2.5.11. גרסה זו אינה גרסת אבטחה והיא מתקנת מספר בעיות שעלו בגירסה 2.5.10. מטרת צוות גרעין הפיתוח הוא להמשיך ולספק עדכונים תקופתיים עבור קהילת ג'ומלה. למדו עוד על פיתוח ג'ומלה באתר המפתחים.

ג'ומלה 2.5פרויקט ג'ומלה גאה להכריז על זמינותה המיידי של ג'ומלה 2.5.10. גרסה זו הינה גרסת אבטחה. מטרת צוות גרעין הפיתוח הוא להמשיך ולספק עדכונים תקופתיים עבור קהילת ג'ומלה. למדו עוד על פיתוח ג'ומלה באתר המפתחים.